Bạn đã ngồi đúng cách chưa?
Việc ngồi làm việc cả ngày có thể khiến dân văn phòng khó giữ tư thế đúng, tăng nguy cơ tổn thương vùng lưng, cột sống.

Nguồn: Theo Smart Is New Sexy

Hướng dẫn đăng ký và thanh toán dịch vụ

YOUR REACTION?Trò chuyện FacebookTrò chuyện Disqus