9 bức ảnh đáng suy ngẫm về cuộc sống
Trong cuộc sống, thái độ sẽ quyết định số phận của bạn. Có câu nói rằng: “Đem bụi gai cho người, tay mình cũng sẽ đổ máu, đem hoa hồng cho người, tay mình cũng sẽ lưu lại dư hương”, “Người mà trong lòng có một bông hồng thì cuộc đời của người ấy sẽ là một biển hoa”.

1. Trong cuộc sống phải biết tìm thấy niềm vui trong gian khổ.

Trong cuộc sống phải biết tìm thấy niềm vui trong gian khổ.

2. Khi trải qua những thời điểm gian khổ, khó khăn, đừng sợ hãi, có thể là kết quả tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn.

Khi trải qua những thời điểm gian khổ, khó khăn, đừng sợ hãi, có thể là kết quả tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn.

3. Đừng chỉ bám vào nguyên tắc, bảo thủ, dám đổi mới thì mới có thể vượt qua đối thủ.

Đừng chỉ bám vào nguyên tắc, bảo thủ, dám đổi mới thì mới có thể vượt qua đối thủ.Hướng dẫn đăng ký và thanh toán dịch vụ

YOUR REACTION?Trò chuyện FacebookTrò chuyện Disqus